• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznamy obce

Voľby NRSR 2020
Informácie k Žiadosti o voľbu poštou
(991.86 kb)
Alchýmia odpadu
Príručka ako triediť odpad
(890.17 kb)
Vyhlásenie výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra obce Rakša
(340.77 kb)
Pozvánka na 28.9.2019
130.výročie DHZ, Deň obce, Mesiac úcty k starším
(2297.42 kb)
(267.58 kb)
(230.69 kb)
Obec RAKŠA vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu účtovník-admin. pracovník / účtovníčka-admin.pracovníčka
(560.02 kb)
NIGHT FIRE ATTACK 10.8.2019
Memoriál Juraja Grauzľa
(460.57 kb)
(211.16 kb)
Rýchlostná cesta R3 Mošovce - Horná Štubňa
Verejné prerokovanie 17.7.2019 o 17,00 hod. na mestskom úrade TT
(587.32 kb)
(1259.64 kb)
Čipovanie psov
2.7.2019
(26.5 kb)
(361.61 kb)
(1129.64 kb)
Zberný dvor
Otváracie hodiny
(11.31 kb)
Deň detí v Turci
Obec Blatnica pozýva všetky deti z Turca
(4492.32 kb)
Informácia pre podnikateľov
Povinnosť zapojiť sa do systému eKasa od 1.7.2019
(464.27 kb)
Pozvánka na jarné upratovanie
obce Rakša a jej okolia
(162.15 kb)
Zámer previesť nehnuteľný majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(293.03 kb)
Hlavný kontrolór obce Rakša
Vyhlásenie výberového konania
(282.99 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
OD 5.4.2019 od 8,00 do odvolania
(1293.6 kb)
Máš nápad?
Požiadaj župu o dotáciu !
(1892.58 kb)
Územný plán Čremošné
Zmeny a doplnky č.1
(341.36 kb)
Voľby do Europskeho parlamentu
delegovanie člena a náhradníka do OVK
(12.32 kb)
Volby prezidenta SR
zoznam kandidátov 1. kolo
(12.47 kb)
Verejná vyhláška
miestna komunikácia IBV a rozšírenie vodovodu v zóne IBV Rakša
(1494.41 kb)
(158.5 kb)
Fašiangová zábava
DHZ Rakša Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 2.3. 2019 o 21:00 v Kultúrnom dome v Rakši.
(290.49 kb)
Volby prezidenta SR
delegovanie člena do OVK
(12.73 kb)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Registrácia chovu ošípaných
(56.69 kb)
Vývoz komunálneho odpadu
počas vianočných sviatkov: 28.12 a 2.1.
(0 b)
(65.38 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta, obecné zastupiteľstvo
(437.13 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zverejnenie informácií - zapisovateľ , delegovanie
(204.55 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
určenie počtu poslancov a obvodu
(170.62 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
od: 31.7.2018 do odvolania
(486.17 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
počet obyv., volebný obvod, počet poslancov OZ
(11.89 kb)
(12.39 kb)

Rakšiansky spravodaj

Obecné noviny vydávané obecným úradom
(320.5 kb)