• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznamy obce

Hlavný kontrolór obce Rakša
Vyhlásenie výberového konania
(282.99 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
OD 5.4.2019 od 8,00 do odvolania
(1293.6 kb)
Máš nápad?
Požiadaj župu o dotáciu !
(1892.58 kb)
Územný plán Čremošné
Zmeny a doplnky č.1
(341.36 kb)
Voľby do Europskeho parlamentu
delegovanie člena a náhradníka do OVK
(12.32 kb)
Volby prezidenta SR
zoznam kandidátov 1. kolo
(12.47 kb)
Verejná vyhláška
miestna komunikácia IBV a rozšírenie vodovodu v zóne IBV Rakša
(1494.41 kb)
(158.5 kb)
Fašiangová zábava
DHZ Rakša Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 2.3. 2019 o 21:00 v Kultúrnom dome v Rakši.
(290.49 kb)
Volby prezidenta SR
delegovanie člena do OVK
(12.73 kb)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Registrácia chovu ošípaných
(56.69 kb)
Vývoz komunálneho odpadu
počas vianočných sviatkov: 28.12 a 2.1.
(0 b)
(65.38 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta, obecné zastupiteľstvo
(437.13 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zverejnenie informácií - zapisovateľ , delegovanie
(204.55 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
určenie počtu poslancov a obvodu
(170.62 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
od: 31.7.2018 do odvolania
(486.17 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
počet obyv., volebný obvod, počet poslancov OZ
(11.89 kb)
(12.39 kb)

Rakšiansky spravodaj

Obecné noviny vydávané obecným úradom
(320.5 kb)