• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kultúra

nový článok
nový článok
Rakšiansky streetbal /pozri v aktuality/
Plán kultúrnej činnosti 2014
Výstava ovocia a zeleniny 2013
Dňa 19. a 20.10. 2013 sa v Kultúrnom dome v Rakši uskutoční výstava ovocia, zeleniny a zaváranín z Vašich záhrad a domácností. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do pripravovanej výstavy a prihlásili sa na Obecnom úrade, najneskoršie do 17.10.2013.
Plán kultúrnej činnosti 2013
Štatút knižnice
Obecné zastupiteľstvo v Rakši v zmysle § 11 ods. 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Výpožičný poriadok knižnice
V ý p o ž i č n ý p o r i a d o k Obecná knižnica
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu obce Rakša čl. I Úvodné ustanovenia 1. Obec Rakša zriadila a prevádzkuje obecne prospešné zariadenie