• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Volebné obdobie 2014-2018

Volebné obdobie 2014 - 2018

Starosta obce: Bc. Ján Grauzeľ
Zástupca starostu obce: Igor Hodža

Poslanci
Tatiana Čurajová

Igor Hodža

Ľudmila Ondríková

Lukáš Štancel

Marta Šteiningerová

Kontrolór obce: Dobroslava Petrovičová


Komisia finančná:
predseda: Igor Hodža
člen : Mária Štáliková        
člen : Anna Ursínyová     
člen: Miloslav Rusnák     
          

Komisia kultúry mládeže a záujmových činností:
predseda: Tatiana Čurajová

člen: Lukáš Štancel             
člen:  Bc.Ľubomíra Ondríková
člen: Mgr. Eva Rybová       
člen: Mgr. Anna Ondrová

 

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:
predseda: Peter Blšták
člen:  Miroslav Ondrík
člen:  Štefan Gajdica st.
člen: Oľga Kolenová
člen : Miroslav Ryba 

Komisia sociálna:

predseda: Marta Šteiningerová

člen: Ľudmila Gírethová
člen: Ľudmila Ondríková  

Zbor pre občianske záležitosti:

člen: Drahuša Borcovanová
člen: Gabriela Hodžová
člen: Bc. Eva Hodžová


Kronikár obce:
Gabriela Blštáková