• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Volebné obdobie 2018-2022

Volebné obdobie 2018 - 2022

Starostka obce: Eva Gajdicová
Zástupca starostky obce: Igor Hodža

Poslanci
Tatiana Čurajová

Bc. Ján Grauzeľ

Igor Hodža

Ing. Peter Kováčik

Ľudmila Ondríková

Kontrolór obce: Mgr. Michaela Rybová

1.Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Tatiana Čurajová

člen: Bc. Ján Grauzeľ

člen: Igor Hodža

člen: Ing. Peter Kováčik

člen: Ľudmila Ondríková

2. Komisia finančná, správy majetku obce a hospodárstva

predseda: Bc. Ján Grauzeľ

člen: Peter Ryba ml.

člen: Mária Štáliková

člen: Anna Ursínyová

3. Komisia sociálnych vecí

predseda: Ľudmila Ondríková

člen: Ing. Adriana Bérešová

člen: Ľudmila Gírethová

člen: Marta Šteiningerová

4. Komisia kultúry, mládeže, športu a záujmových činností

predseda: Ing. Peter Kováčik

člen: Bc. Veronika Barčíková

člen: Oľga Kolenová

člen: Zorka Kováčiková

člen: Miroslava Kubíková ml.

člen: Mgr. Eva Rybová

člen ZPOZ: Drahuša Borcovanová

člen ZPOZ: Gabriela Hodžová

člen ZPOZ: Bc. Eva Hodžová

5. Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Igor Hodža

člen: Štefan Gajdica st.

člen: Radoslav Petrovič

člen: Ján Rugala

člen: Miroslav Ryba st.