• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č.21 skladovanie odpadov na skládke Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
15.76 €
č.00219 výška stravnej jednotky Viera Žilová
3.00 €
č.00119 preložene internet, pevná linka Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
č.2 legislatívne zmeny systému nakladania s obalmi Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
9920477558 Gigaset telefon Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
SB 050320015/2 vyhotovenie dokumentu uskutočniteľnosti Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
č.22018 pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1/2018/OŠaŠ/T/1.12 poskytnutie finančného príspevku Žilinský samosprávny kraj
800.00 €
V3/2018/T/13 poskytnutie finančného príspevku Žilinský samosprávny kraj
1211.00 €
č.13/003/18 poskytnutie úveru Prima banka Slovensko a.s.
82356.42 €
č.072ZA130055 zmena financovania Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
992018 kúpa nehnuteľnosti Viera Kučerová a MUDr. Jela Tomková
576.00 €
tz2018-05-15jv1 spracovanie osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
38 307 zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
DODATOK č.1 systém triedeného zberu Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
2018/01 mobil Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
001/2018 predajňa potravín Obec Rakša
51.00 €
072ZA130055 rekonštrukcia miestnej komunikácie Poľnohospodárska platobná agentúra
88356.42 €
13/001/18 kontokorentný úver Prima banka Slovensko a.s.
10000.00 €
2/2018 audit účtovnej závierky Ing. Elena Fioleková
300.00 €
Dodatok č.2 výška nájomného Obec Rakša
1.00 €
13/003/17 poskytnutie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
10000.00 €
č.1 zaplatenie za 1/2 vykonaného diela Anton Poništ
5585.00 €
1082017 zateplenie polyfunkčnej budovy Anton Poništ
10585.00 €
č.1 zmena nájomného a uzavretia doby Obec Rakša
50.00 €
2017005 zabezpečenie vyučovania odbornej praxe Obchodná akadémia
0.00 €
V3/2017/T/109 poskytnutie dotácie v rámci programu regionálny rozvoj Žilinský samosprávny kraj
870.00 €
2017/02 obnovenie náteru strechy na Kultúrnom dome Marian Haľama
1918.90 €
č.37594 poskytnutie dotácie pre DHZ obce Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
č.19/§50j/2017/PZ VAOTP-2/TR poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, soc.vecí a rodiny Martin
2860.53 €
1/2017/OŠaŠ/T/2.54 poskytnutie finančného príspevku v rámci programu šport Žilinský samosprávny kraj
500.00 €
č.2601/BA/2017 prebratie elektroodpadu Obec Rakša
0.00 €
č.18/2017 realizácia podujatia 9. kolo THL 2017 dňa 12.8.2017 Žilinský samosprávny kraj
400.00 €
Dodatok č.4 zber komunálneho odpadu, zber a odvoz triedených zložiek, zber a odvoz bio odpadu,, preprava veľkoobj. kontajnerov Technické služby s.r.o.
0.00 €
201701 pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s.
29.99 €
č.5/2016 audit účtovnej závierky, overenie hospodárenia Ing. Elena Fioleková
200.00 €
tz2016-12-14jv126 služba systémovej podpory programov dane a poplatky, odpady TOPSET Solutions s.r.o.
210.00 €
ZLP-2016-1009 príspevok na činnosť správcu IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
200.00 €
1442016 používanie služieb IS DCOM DataCentrum
0.00 €
1362016 zhotovenie bleskozvodu na polyfunkčný dom Peter Miazdra
996.24 €
č.001/2016 nebytový priestor polyf.objektu Rakša č.41, prevádzkovanie maloobchodu s potravinami Obec Rakša
1.00 €
tz2016-09-30dh1 program WinCity registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
č.4/2016 poskytnutie dotácie pre žiačky Obec Rakša
40.00 €
1022016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
13/001/16 vydanie zmenky Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
13/001/16 poskytnutie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
19602.00 €
95/2016 rekonštrukcia krovu vrátane strešnej kritiny na polyfunkčnom objekte v Rakši Anton Poništ
19602.00 €
3 zhotoviť dielo - stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií ERPOS, spol.s.r.o.
86726.41 €
1611630 vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Slovgram
38.50 €
26298 dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
20155 zabezpečenie systému združeného nakldania s odpadmi z obalov a odpadmi neobalových výrobkov v obci. Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
20154 zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
0012016 elektroinštalačné práce O.S.T.-REMO s.r.o.
1653.60 €
ZLP-2016-1009 služby IS DCOM,služby aplikač.modulov, integrácia aplik.modulov DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Dodatok č.1 vykonanie činnosti na úsekoch: stavebný úrad, ekonomický, opatrovateľskej služby Mesto Turčianske Teplice
1070.00 €
20153 predaj motorového vozidla ávia Obec Rakša
500.00 €
SBŽ 26112015 žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka a vyhotoviť štúdie uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting EU, s.r.o.
996.00 €
KRHZ-ZA-R-483/2015 hasičský automobil IVECO Slovenská republika MV SR
114813.60 €
dodatok č.1 /DEUS/ zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
001 zmena pôvodného programu Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
201515505 dodávka pitnej vody verejným vodovodom Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
- predaj nehnuteľnosti Obec Rakša
2354.00 €
tz2015-07-29dh1 program WinCity evidencia obyvateľov TOPSET Solutions s.r.o.
136.50 €
ZLP-2015-0716/OPIS komunikačné služby, informačné služby, elektronicke služby DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
2029418333/2028335698 verejná telefónna služba a magio internet Slovak Telekom, a.s.
34.99 €
5190017643 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
6.50 €
0/010/2015 zber elektroodpadu Obec Rakša
0.00 €
- predaj nehnuteľností Obec Rakša
239.76 €
- predaj nehnuteľností Obec Rakša
1596.80 €
SB 05032015/2 vyhotoviť dielo o nenavrátny finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Premier Consulting, spol.s.r.o.
996.00 €
10035079 stravné lístky VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
0.00 €
4/2014 audit účtovnej závierky, hospodárenie podľa rozpočtu obce Ing. Elena Fioleková
200.00 €
VP/14/07622/001 podujatie s hudbou Slovenský ochranný zväz autorsky pre práva k hudobným dielam
0.00 €
9000316646 distribúcia elektriny do odberných miest Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
1/2014 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020 Regionálna rozvojová agentúra
500.00 €
tz20140325bt3 aktualizačný program Win CITY Odpady TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
3/2014 finančné náklady spojené s obstaraním zmien a doplnkov ÚPO Obec Rakša
3000.00 €
02/2014 užívanie nebytových priestorov Obec Rakša
50.00 €
dodatok č.2 program WinCITY dane TOPSET Solutions s.r.o.
132.00 €
dodatok č.02/2014 Samsung P3200 Galaxy TAB 3 7. 0 White Slovak Telekom, a.s.
9.17 €
8942102480006834531 Samsung P3200 Galaxy TAB 3 7. 0 White Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dodatok č.01/2014 mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
012014 nebytový priestor sa prenajíma na účel prevádzkovania maloobchodu s potravinami Obec Rakša
50.00 €
č.1 poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Obec Rakša
80.00 €
98/2013 výška stravnej jednotky Viera Žilová
2.80 €
20130515-01 vytvorenie webstránky obce Rakša webex media, s.r.o.
360.00 €
dodatok č.1/2013 aktualizácia programu Miestne dane TOPSET Solutions s.r.o.
115.12 €
dodatok č.3 cena za zber,odvoz a uloženie odpadu Technické služby s.r.o.
14.00 €
0051537342003 akciová cena pre PO,FO a podnikateľov pri využ. telefónnej prípojky Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
316857 poskytovanie služby na www.obce.info DATATRADE s.r.o.
32.00 €
2012/01 vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Ing.Arch. Jozef Dižka A.U.R.A. projektová kancelária
2400.00 €
2012/02 práce spojené s obstaravaním územnoplánovacej dokumentácie Ing.Arch. Ľubuša Dižková
600.00 €
dodatok č.2 Magio internet Turbo 2 Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
dodatok č.1 aktivácia SIM karty Slovak Telekom, a.s.
0.02 €
012013 nájom nebytových priestrov Obec Rakša
150.00 €
8942012480004108813 zmluva na poskytnutie SIM karty pre mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
0.00 €

Archív zmlúv: