• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Samospráva


View Larger Map

Adresa:

Obecný úrad Rakša
Rakša 81
039 01 Turčianske Teplice

Telefón: +421 43 / 492 00 60
E-mail: obecraksa@stonline.sk

Starostka: Anna Ursínyová

Zástupca: Ľudmila Gírethová

Poslanci OZ:

Ing. Adriána Bérešová

Ľudmila Gírethová

Igor Hodža

Mária Štáliková

Marta Šteiningerová

Kontrolór: vyhlásenie voľby  do 27.1.2014 do 15,00 hod.

( podmienky v zložke aktuality)

Voľba prezidenta

Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania volieb

Obec Rakša podľa  § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 

15.marca 2014 od 7,00 do 22,00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 

29.marca 2014 od 7,00 do 22,00 hod.

Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky je volebná miestnosť okrsok č.1 Obecná knižnica Rakša č.81