• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznamy obce

(353.47 kb)
(223.53 kb)
ROZPOČET na r. 2021
a na roky 2022 - 2023
(388.17 kb)
Plošné testovanie na ochorenie COVID 19
2. kolo dňa 7. a 8. 11.2020
(30.5 kb)
Verejná vyhláška - pozemkové úpravy
V katastrálnom území Rakša
(2415.35 kb)
Opatrenie ÚVZ od 18.09.2020
po prechode hraníc na územie SR
(203.65 kb)
Pozvánka - JADRANKA - 19.09.2020
o 16,00 hod. v miestnom parku v Rakši
(158.38 kb)
Pokyny a odporúčania ÚVZ od 01.09.2020
na zabránenie šíreniu ochorenia COVID19
(32.5 kb)
(208.97 kb)
Návrh VZN č. 01/2020 o ochrannom pásme pohrebísk
a o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Rakša
(2377.06 kb)
Záverečný účet obce rok 2019
návrh zverejnený 01.06.2020
(4527.95 kb)
Zápis do 1. ročníka
Základná škola Jána Kollára v Mošovciach
(273.11 kb)
COVID-19 - Odporúčania na zníženie rizika nákazy
Každodenné bezpečnostné opatrenia
(1849.31 kb)
Zámer zriadiť vecné bremeno
na majetok obce - LAZEC
(1710.3 kb)
Pozvánka na OZ
11.12.2019
(176.51 kb)
Verejná vyhláška - rozhodnutie
Povolenie zmeny líniovej vodnej stavby - Rekreačný a lyžiarsky areál Medvedia dolina
(960 kb)
Voľby NRSR 2020
Právo voliť, právo byť volený
(819.57 kb)
Informácia pre verejnosť
Obec Čremošné
(176.57 kb)
Zberný dvor
01.11.2019 - 31.03.2020
(129.32 kb)
Voľby NRSR 2020
Informácie k Žiadosti o voľbu poštou
(991.86 kb)
Alchýmia odpadu
Príručka ako triediť odpad
(890.17 kb)
Vyhlásenie výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra obce Rakša
(340.77 kb)
(267.58 kb)
(230.69 kb)
Obec RAKŠA vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu účtovník-admin. pracovník / účtovníčka-admin.pracovníčka
(560.02 kb)
NIGHT FIRE ATTACK 10.8.2019
Memoriál Juraja Grauzľa
(460.57 kb)
(211.16 kb)
Rýchlostná cesta R3 Mošovce - Horná Štubňa
Verejné prerokovanie 17.7.2019 o 17,00 hod. na mestskom úrade TT
(587.32 kb)
(1259.64 kb)
Čipovanie psov
2.7.2019
(26.5 kb)
(361.61 kb)
(1129.64 kb)
Zberný dvor
Otváracie hodiny
(11.31 kb)
Deň detí v Turci
Obec Blatnica pozýva všetky deti z Turca
(4492.32 kb)
Informácia pre podnikateľov
Povinnosť zapojiť sa do systému eKasa od 1.7.2019
(464.27 kb)
Pozvánka na jarné upratovanie
obce Rakša a jej okolia
(162.15 kb)
Zámer previesť nehnuteľný majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(293.03 kb)
Hlavný kontrolór obce Rakša
Vyhlásenie výberového konania
(282.99 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
OD 5.4.2019 od 8,00 do odvolania
(1293.6 kb)
Máš nápad?
Požiadaj župu o dotáciu !
(1892.58 kb)
Územný plán Čremošné
Zmeny a doplnky č.1
(341.36 kb)
Voľby do Europskeho parlamentu
delegovanie člena a náhradníka do OVK
(12.32 kb)
Volby prezidenta SR
zoznam kandidátov 1. kolo
(12.47 kb)
Verejná vyhláška
miestna komunikácia IBV a rozšírenie vodovodu v zóne IBV Rakša
(1494.41 kb)
(158.5 kb)
Fašiangová zábava
DHZ Rakša Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 2.3. 2019 o 21:00 v Kultúrnom dome v Rakši.
(290.49 kb)
Volby prezidenta SR
delegovanie člena do OVK
(12.73 kb)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Registrácia chovu ošípaných
(56.69 kb)
Vývoz komunálneho odpadu
počas vianočných sviatkov: 28.12 a 2.1.
(0 b)
(65.38 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta, obecné zastupiteľstvo
(437.13 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
zverejnenie informácií - zapisovateľ , delegovanie
(204.55 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
určenie počtu poslancov a obvodu
(170.62 kb)
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
od: 31.7.2018 do odvolania
(486.17 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
počet obyv., volebný obvod, počet poslancov OZ
(11.89 kb)
(12.39 kb)

Rakšiansky spravodaj

Obecné noviny vydávané obecným úradom
(320.5 kb)