• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Dokumenty

Tlačivá

Územný plán obce
Zadanie r. 2006 - Územný plán obce Rakša
(5545.49 kb)
Územný plán obce
Územný plán obce Rakša rok 2007 textová + záväzná časť ČISTOPIS
(8361.94 kb)
Územný plán obce
Prílohy č. 1, č. 2 Čistopis r. 2007
(2585.65 kb)
Územný plán obce
Širšie vzťahy UPN - O rok 2007
(2195.35 kb)
Územný plán obce
Komplexný výkres priest. usporiadania, funkčné využitie územia
(7546.88 kb)
Územný plán obce
Komplexný výkres priest. usporiadania, funkčné využitie územia rok 2007
(4277.62 kb)
Územný plán obce
riešenie verejného dopravného vybavenia rok 2007
(2134.33 kb)
Územný plán obce
verejné technické vybavenie výkres rok 2007
(2595.54 kb)
Územný plán obce
budúce možné využitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy rok 2007
(4097.29 kb)
Územný plán obce
ochrana prírody a tvorby krajiny rok 2007
(7513.83 kb)
Územný plán obce
Záväzná časť -riešenia a verejnoprospešné stavby - schéma rok 2007
(5431.56 kb)
Územný plán obce
Záväzná časť -riešenia a verejnoprospešné stavby
(8652.21 kb)
Správne poplatky
po 1.1.2013
(92 kb)
Ohlásenie drobnej stavby
tlač str.1 a str.2
(53.5 kb)
Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác
tlač str.1 a str.2 podľa potreby str.3
(49.5 kb)
Ohlásenie jednoduchej stavby
tlač str.1 a str.2
(43 kb)