• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Volebné obdobie 2018-2022

Volebné obdobie 2018 - 2022

Starostka obce: Eva Gajdicová

Zástupkyňa starostky obce: Tatiana Čurajová (od 01.10.2020)

Zástupca starostky obce: Igor Hodža (do 30.09.2020)

Poslanci:

Marek Borcovan
Tatiana Čurajová
Igor Hodža
Ing. Peter Kováčik
Marta Šteiningerová

Kontrolór obce: Ing. Beáta Gáborová

1.Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Tatiana Čurajová

člen: Marek Borcovan

člen: Igor Hodža

člen: Ing. Peter Kováčik

člen: Marta Šteiningerová

2. Komisia finančná, správy majetku obce a hospodárstva

predseda: Ing. Peter Kováčik

člen: Peter Ryba ml.

člen: Mária Štáliková

člen: Anna Ursínyová

3. Komisia sociálnych vecí

predseda: Marta Šteiningerová

člen: Ing. Adriana Bérešová

člen: Ľudmila Gírethová

4. Komisia kultúry, mládeže, športu a záujmových činností

predseda: Gabriela Hodžová

člen: Bc. Veronika Barčíková

člen: Oľga Kolenová

člen: Zorka Kováčiková

člen: Miroslava Kubíková ml.

člen: Mgr. Eva Rybová

člen ZPOZ: Drahuša Borcovanová

člen ZPOZ: Marek Borcovan

člen ZPOZ: Bc. Eva Hodžová

5. Komisia výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Igor Hodža

člen: Štefan Gajdica st.

člen: Radoslav Petrovič

člen: Ján Rugala

člen: Miroslav Ryba st.