• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

VZN a iné dokumenty obce

Smernica č.1/2020 - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov
(1559.81 kb)
ROZPOČET na roky 2020 - 2021
bez programovej štruktúry
(1070.97 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(34.05 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(1584.74 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(83.32 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(3425.11 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(125.48 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(1142.06 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(152.53 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(1355.72 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(178.19 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(2208.92 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(141.14 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(111.17 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(3932.48 kb)
ÚPO Rakša
Zmeny a doplnky č.1
(557.72 kb)
VZN č.2/2015
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakša
(334.5 kb)
VZN č.4/2015
o vylepovaní volebných plagátov
(16.38 kb)
Verejná vyhláška
zverejnená 05.06.2018
(15.09 kb)