• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmena predmetu Zmluvy a s tým súvisiace ustanovenia Zmluvy Odb.: Obec Rakša
Dod.: Obec Dubové
486.33 €
Poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Rakša
Dod.: webex.digital, s. r. o.
0.00 €
Spracovanie GDPR Odb.: Obec Rakša
Dod.: webex.digital, s. r. o.
0.00 €
Zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Rakša
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0.00 €
Úprava stravnej jednotky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Viera Žilová
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rakša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Rakša
Dod.: WEBY GROUP , s. r. o.
0.00 €
Dodanie grafické riešenie, výrobu a prevádzku diela Odb.: Obec Rakša
Dod.: WEBY GROUP , s. r. o.
0.00 €
Poskytovanie služieb v rámci balíka Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing. Elena Fioleková
400.00 €
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa Odb.: Obec Rakša
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Rakša
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0.00 €
Použitie hudobných diel ic verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorsky pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb a predaj zariadenia Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zapožičanie 13 ks obrazov Odb.: Obec Rakša
Dod.: Mgr. Peter Ondro
0.00 €
právo používateľa používať verzie aplikačného programového vybavenia Odb.: Obec Rakša
Dod.: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
129.46 €
Zber a odvoz elektroodpadu Odb.: Obec Rakša
Dod.: METAL SERVIS Recycling s. r. o.
0.00 €
úsek stavebného úradu a opatrovateľskej služby Odb.: Obec Rakša
Dod.: Obec Dubové
571.00 €
určenie pôsobnosti a sídla Odb.: Obec Rakša
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku Odb.: Obec Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
500.00 €
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Lukáš Štancel
Dod.: Obec Rakša
1524.67 €
užívanie nebytových priestorov Odb.: Jana Drengubiaková
Dod.: Obec Rakša
51.00 €
skladovanie odpadov na skládke Odb.: Obec Rakša
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
15.76 €
výška stravnej jednotky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Viera Žilová
3.00 €
preložene internet, pevná linka Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
legislatívne zmeny systému nakladania s obalmi Odb.: Obec Rakša
Dod.: Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
Gigaset telefon Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
vyhotovenie dokumentu uskutočniteľnosti Odb.: Obec Rakša
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
pevná linka a internet Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
800.00 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1211.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Rakša
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
82356.42 €
zmena financovania Odb.: Obec Rakša
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Rakša
Dod.: Viera Kučerová a MUDr. Jela Tomková
576.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Rakša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
systém triedeného zberu Odb.: Obec Rakša
Dod.: Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
mobil Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
predajňa potravín Odb.: Jana Drengubiaková
Dod.: Obec Rakša
51.00 €
rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Rakša
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
88356.42 €
kontokorentný úver Odb.: Obec Rakša
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
10000.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing. Elena Fioleková
300.00 €
výška nájomného Odb.: Michaela Cicková
Dod.: Obec Rakša
1.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Rakša
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
10000.00 €
zaplatenie za 1/2 vykonaného diela Odb.: Obec Rakša
Dod.: Anton Poništ
5585.00 €
zateplenie polyfunkčnej budovy Odb.: Obec Rakša
Dod.: Anton Poništ
10585.00 €
zmena nájomného a uzavretia doby Odb.: Michaela Cicková
Dod.: Obec Rakša
50.00 €
zabezpečenie vyučovania odbornej praxe Odb.: Obec Rakša
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
poskytnutie dotácie v rámci programu regionálny rozvoj Odb.: Obec Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
870.00 €
obnovenie náteru strechy na Kultúrnom dome Odb.: Obec Rakša
Dod.: Marian Haľama
1918.90 €
poskytnutie dotácie pre DHZ obce Odb.: Obec Rakša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Odb.: Obec Rakša
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Martin
2860.53 €
poskytnutie finančného príspevku v rámci programu šport Odb.: Obec Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
500.00 €
prebratie elektroodpadu Odb.: ARGUSS, s.r.o.
Dod.: Obec Rakša
0.00 €
realizácia podujatia 9. kolo THL 2017 dňa 12.8.2017 Odb.: DHZ Rakša
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
400.00 €
zber komunálneho odpadu, zber a odvoz triedených zložiek, zber a odvoz bio odpadu,, preprava veľkoobj. kontajnerov Odb.: Obec Rakša
Dod.: Technické služby s.r.o.
0.00 €
pevná linka a internet Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.99 €
audit účtovnej závierky, overenie hospodárenia Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing. Elena Fioleková
200.00 €
služba systémovej podpory programov dane a poplatky, odpady Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
210.00 €
príspevok na činnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Rakša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
200.00 €
používanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Rakša
Dod.: DataCentrum
0.00 €
zhotovenie bleskozvodu na polyfunkčný dom Odb.: Obec Rakša
Dod.: Peter Miazdra
996.24 €
nebytový priestor polyf.objektu Rakša č.41, prevádzkovanie maloobchodu s potravinami Odb.: Michaela Cicková
Dod.: Obec Rakša
1.00 €
program WinCity registratúra Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
poskytnutie dotácie pre žiačky Odb.: Mesto Turčianske Teplice
Dod.: Obec Rakša
40.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Rakša
Dod.: Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
vydanie zmenky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Rakša
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
19602.00 €
rekonštrukcia krovu vrátane strešnej kritiny na polyfunkčnom objekte v Rakši Odb.: Obec Rakša
Dod.: Anton Poništ
19602.00 €
zhotoviť dielo - stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Rakša
Dod.: ERPOS, spol.s.r.o.
86726.41 €
vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovgram
38.50 €
dotácia Odb.: Obec Rakša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
zabezpečenie systému združeného nakldania s odpadmi z obalov a odpadmi neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Rakša
Dod.: Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Rakša
Dod.: Nartur - Pack, a.s.
0.00 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec Rakša
Dod.: O.S.T.-REMO s.r.o.
1653.60 €
služby IS DCOM,služby aplikač.modulov, integrácia aplik.modulov Odb.: Obec Rakša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
vykonanie činnosti na úsekoch: stavebný úrad, ekonomický, opatrovateľskej služby Odb.: Obec Rakša
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
1070.00 €
predaj motorového vozidla ávia Odb.: Obec Sklené
Dod.: Obec Rakša
500.00 €
žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka a vyhotoviť štúdie uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Rakša
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
996.00 €
hasičský automobil IVECO Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovenská republika MV SR
114813.60 €
zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 Odb.: Obec Rakša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
zmena pôvodného programu Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Obec Rakša
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Želmíra Ursínyová a spol.
Dod.: Obec Rakša
2354.00 €
program WinCity evidencia obyvateľov Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
136.50 €
komunikačné služby, informačné služby, elektronicke služby Odb.: Obec Rakša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
verejná telefónna služba a magio internet Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.99 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Rakša
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
6.50 €
zber elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Rakša
0.00 €
predaj nehnuteľností Odb.: Ing. Viliam Béreš
Dod.: Obec Rakša
239.76 €
predaj nehnuteľností Odb.: Mária Reichlová, Ľudmila Ondríková, Želmíra Ursínyová
Dod.: Obec Rakša
1596.80 €
vyhotoviť dielo o nenavrátny finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Odb.: Obec Rakša
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
996.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Rakša
Dod.: VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
0.00 €
audit účtovnej závierky, hospodárenie podľa rozpočtu obce Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing. Elena Fioleková
200.00 €
podujatie s hudbou Odb.: DHZ Rakša
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorsky pre práva k hudobným dielam
0.00 €
distribúcia elektriny do odberných miest Odb.: Obec Rakša
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020 Odb.: Obec Rakša
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
500.00 €
aktualizačný program Win CITY Odpady Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
finančné náklady spojené s obstaraním zmien a doplnkov ÚPO Odb.: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov Hodža - Ursíny
Dod.: Obec Rakša
3000.00 €
užívanie nebytových priestorov Odb.: NOBBY, s.r.o.
Dod.: Obec Rakša
50.00 €
program WinCITY dane Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
132.00 €
Samsung P3200 Galaxy TAB 3 7. 0 White Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.17 €
Samsung P3200 Galaxy TAB 3 7. 0 White Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
nebytový priestor sa prenajíma na účel prevádzkovania maloobchodu s potravinami Odb.: Katarína Petrovičová
Dod.: Obec Rakša
50.00 €
poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Odb.: Občianske združenie Drienok
Dod.: Obec Rakša
80.00 €
výška stravnej jednotky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Viera Žilová
2.80 €
vytvorenie webstránky obce Rakša Odb.: Obec Rakša
Dod.: webex media, s.r.o.
360.00 €
aktualizácia programu Miestne dane Odb.: Obec Rakša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
115.12 €
cena za zber,odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Rakša
Dod.: Technické služby s.r.o.
14.00 €
akciová cena pre PO,FO a podnikateľov pri využ. telefónnej prípojky Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
poskytovanie služby na www.obce.info Odb.: Obec Rakša
Dod.: DATATRADE s.r.o.
32.00 €
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing.Arch. Jozef Dižka A.U.R.A. projektová kancelária
2400.00 €
práce spojené s obstaravaním územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Rakša
Dod.: Ing.Arch. Ľubuša Dižková
600.00 €
Magio internet Turbo 2 Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
aktivácia SIM karty Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.02 €
nájom nebytových priestrov Odb.: Viera Žilová AQUA - DRIENOK
Dod.: Obec Rakša
150.00 €
zmluva na poskytnutie SIM karty pre mobilný telefón Odb.: Obec Rakša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €

Archív zmlúv: